New Mass Schedule / Nowy Rozkład Mszy Świętych

Beginning January 2, 2017 –
the new schedule of Masses in our church
will be as follows:

Monday – Friday / Poniedziałek – Piątek:

7:00 AM – English Mass / Msza po angielsku

12:00 PM – English Mass / Msza po angielsku

The Mass at 8:00 AM is discontinued / Nie będzie Mszy o 8:00

The 7:00 PM Polish Mass on Fridays is discontinued except for Fridays mentioned below: / Nie będzie Mszy św. po polsku w piątki poza piątkami wymienionymi poniżej:
The 7:30 PM / 7:00 PM Polish Mass on First Fridays will be celebrated / Będzie Msza św. pierwszopiątkowa
The 7:00 PM Polish Mass on Fridays in Lent will be celebrated / Będzie Msza św. po polsku w Wielkim Poście w piątki o 19:00

Saturday / Sobota:

7:30 AM – English Mass / Msza po angielsku

5:00 PM – English Sunday Vigil Mass / Msza po angielsku wigilii Niedzieli

Sunday:

7:30 AM – English Mass / Msza po angielsku

9:00 AM – English Mass (CCD) / Msza po angielsku (dla dzieci z katechezy)

10:15 AM – Polish Mass / Msza po polsku

11:30 AM – English Mass / Msza po angielsku

The 7:00 PM Mass is discontinued / Nie będzie Mszy św. po polsku o 19:00