2018 Lenten Regulations and Services / Zasady i Nabożeństwa wielkopostne w 2018 r.

Lent

 

1. The days of both fast and Abstinence during Lent are ash Wednesday and Good Friday. If possible, the fast on Good Friday is continued until the Easter Vigil (on Holy Saturday night) as the “paschal fast” to honor the suffering and death of the Lord Jesus, and to prepare ourselves to share more fully and to celebrate more readily His Resurrection. The other Fridays of Lent are days of abstinence.
On a day of Fast, only one (1) full meal is permitted, and two (2) smaller meals, which, if added together, would not exceed the main meal in quantity. Those between the ages of 18 and 59 are obliged to fast.
On a day of Abstinence, no meat may be eaten. Those who have reached the age of 14 are obliged by the law of abstinence.

 

2. The obligation to observe the laws of fast and Abstinence “substantially”, or as a whole, is a serious obligation.

 

3. The Fridays of the year, outside of Lent, are designated as days of penance, but each individual may substitute for the traditional abstinence from meat some other practice of voluntary self-denial as penance.

 

4. The time for fulfilling the Paschal Precept (Easter Duty*) extends from the First Sunday of Lent, February 18, 2018 to The solemnity of the Most Holy Trinity, May 27, 2018.

 

* Canon 920, 1. All the faithful, after they have been initiated into the Most Holy Eucharist, are bound by the obligation of receiving Communion at least once a year.

 


 

1. Dniami postu oraz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są Środa Popielcowa i Wielki Piątek. Jeśli to możliwe – post wielkopiątkowy zachowujemy do Wigilii Paschalnej (w noc Wielkiej Soboty) jako tzw. „post paschalny” dla uczczenia Męki i Śmierci Pana Jezusa oraz aby lepiej przygotować się do Jego Zmartwychwstania.
Piątki Wielkiego Postu są dniami wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
W dni postne można zjeść jeden pełen posiłek oraz dwa mniejsze (tak, aby nie przekraczały ilościowo łącznie tego większego, pełnego posiłku).
Do postu (pod grzechem) zobowiązane są osoby od 18 do 59 roku życia włącznie.
W dni wstrzemięźliwości nie jemy mięsa. Do tego są zobowiązane osoby od 14 roku życia bez górnej granicy (czyli do śmierci).

 

2. Zobowiązanie do zachowania zasad postu i wstrzemięźliwości jest ważne i jako takie – jest czymś, co należy traktować poważnie.

 

3. Piątki poza Wielkim Postem są również dniami pokuty (a więc także wstrzemięźliwości), ale można tę wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych zamienić na inną praktykę pokutną (dobrowolną).

 

4. Wypełnienie przykazania koś-cielnego wynikającego z kanonu 920 Prawa Kanonicznego (Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku) powinno mieć miejsce od pierwszej niedzieli Postu (18 lutego 2018 r.) do Uroczystości Trójcy Świętej (27 maja 2018 r.).

 

 


  

Ash Wednesday

 

Distribution of Ashes at Holy Mass:

 7am, 12:00pm, 7pm – English language

 8pm – Polish Language

 


 

For our spiritual journey this Lent, St. Michael’s will have a

 

Four Day Mission

  

Monday, February 19 – Thursday, February 22

Monday, February 19, 7:00 pm – Service in conjunction with our Miraculous Medal Novena
(with Fr. Bogumil Misiuk of St. Catharine’s in Glen Rock, NJ)

Tuesday, February 20, 7:00 pm – Service with Healing Prayers 
(with Fr. Jim Starasinich of Sacred Heart in Lyndhurst, NJ)

Wednesday, February 21, 7:00 pm – Service with Healing Prayers 
(with Fr. Joe Astarita of St. Joseph’s in East Rutherford, NJ)

Thursday, February 22, 7:00 pm – Service with Healing Prayers 
(with Fr. Peter Koziolkiewicz of St. Mary’s in East Rutherford, NJ)

 


 

English Language Stations of the Cross: Fridays after the 12noon Mass

 


 

Droga Krzyżowa po polsku: w piątki po Mszy św. wieczornej (o 19:00)


Rozważanie słowa Bożego:

czwartek, 15 lutego o 7:30pm

środa, 21 lutego – odwołane (rekolekcje po angielsku)

środa, 28 lutego – 7:30pm

środa, 7 marca – 7:30pm

środa, 14 marca – odwołane (rekolekcje po polsku)

środa, 21 marca – 7:30pm