St. Michael the Archangel Roman Catholic Parish in Lyndhurst, New Jersey

Parafia Rzymskokatolicka  Św. Michała Archanioła w Lyndhurst, New Jersey

READINGS / CZYTANIA

READINGS IN ENGLISH

 

 • Fifteenth Sunday in Ordinary Time

  Reading 1 Am 7:12-15

  Amaziah, priest of Bethel, said to Amos,
  “Off with you, visionary, flee to the land of Judah!
  There earn your bread by prophesying,
  but never again prophesy in Bethel;
  for it is the king’s sanctuary and a royal temple.”
  Amos answered Amaziah, “I was no prophet,
  nor have I belonged to a company of prophets;
  I was a shepherd and a dresser of sycamores.
  The LORD took me from following the flock, and said to me,
  Go, prophesy to my people Israel.”

  Responsorial Psalm Ps 85:9-10, 11-12, 13-14

  R. (8) Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
  I will hear what God proclaims;
  the LORD —for he proclaims peace.
  Near indeed is his salvation to those who fear him,
  glory dwelling in our land.
  R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
  Kindness and truth shall meet;
  justice and peace shall kiss.
  Truth shall spring out of the earth,
  and justice shall look down from heaven.
  R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
  The LORD himself will give his benefits;
  our land shall yield its increase.
  Justice shall walk before him,
  and prepare the way of his steps.
  R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.

  Reading 2 Eph 1:3-14 or 1:3-10

  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
  who has blessed us in Christ
  with every spiritual blessing in the heavens,
  as he chose us in him, before the foundation of the world,
  to be holy and without blemish before him.
  In love he destined us for adoption to himself through Jesus Christ,
  in accord with the favor of his will,
  for the praise of the glory of his grace
  that he granted us in the beloved.
  In him we have redemption by his blood,
  the forgiveness of transgressions,
  in accord with the riches of his grace that he lavished upon us.
  In all wisdom and insight, he has made known to us
  the mystery of his will in accord with his favor
  that he set forth in him as a plan for the fullness of times,
  to sum up all things in Christ, in heaven and on earth.

  In him we were also chosen,
  destined in accord with the purpose of the One
  who accomplishes all things according to the intention of his will,
  so that we might exist for the praise of his glory,
  we who first hoped in Christ.
  In him you also, who have heard the word of truth,
  the gospel of your salvation, and have believed in him,
  were sealed with the promised holy Spirit,
  which is the first installment of our inheritance
  toward redemption as God’s possession, to the praise of his glory.

  or

  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
  who has blessed us in Christ
  with every spiritual blessing in the heavens,
  as he chose us in him, before the foundation of the world,
  to be holy and without blemish before him.
  In love he destined us for adoption to himself through Jesus Christ,
  in accord with the favor of his will,
  for the praise of the glory of God’s grace
  that he granted us in the beloved.

  In him we have redemption by his blood,
  the forgiveness of transgressions,
  in accord with the riches of his grace that he lavished upon us.
  In all wisdom and insight, he has made known to us
  the mystery of his will in accord with his favor
  that he set forth in him as a plan for the fullness of times,
  to sum up all things in Christ, in heaven and on earth.

  Alleluia Cf. Eph 1:17-18

  R. Alleluia, alleluia.
  May the Father of our Lord Jesus Christ
  enlighten the eyes of our hearts,
  that we may know what is the hope that
  belongs to our call.
  R. Alleluia, alleluia.

  Gospel Mk 6:7-13

  Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two
  and gave them authority over unclean spirits.
  He instructed them to take nothing for the journey
  but a walking stick—
  no food, no sack, no money in their belts.
  They were, however, to wear sandals
  but not a second tunic.
  He said to them,
  “Wherever you enter a house, stay there until you leave.
  Whatever place does not welcome you or listen to you,
  leave there and shake the dust off your feet
  in testimony against them.”
  So they went off and preached repentance.
  The Twelve drove out many demons,
  and they anointed with oil many who were sick and cured them.


  – – –
  Lectionary for Mass for Use in the Dioceses of the United States, second typical edition, Copyright © 2001, 1998, 1997, 1986, 1970 Confraternity of Christian Doctrine; Psalm refrain © 1968, 1981, 1997, International Committee on English in the Liturgy, Inc. All rights reserved. Neither this work nor any part of it may be reproduced, distributed, performed or displayed in any medium, including electronic or digital, without permission in writing from the copyright owner.

CZYTANIA PO POLSKU

 

 • Czytania na niedzielę, 15 lipca 2018

  Niedziela XV tygodnia okresu zwykłego

  (Am 7, 12-15)
  Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: “Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”

  (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14)

  REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

  Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi:
  oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
  Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie
  dla tych, którzy Mu cześć oddają,
  i chwała zamieszka w naszej ziemi.

  Łaska i wierność spotkają się z sobą,
  ucałują się sprawiedliwość i pokój.
  Wierność z ziemi wyrośnie,
  a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

  Pan sam szczęściem obdarzy,
  a nasza ziemia wyda swój owoc.
  Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim,
  a śladami Jego kroków zbawienie.

  (Ef 1, 3-14)
  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu.

  (Ef 1, 17-18))
  Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

  (Mk 6, 7-13)
  Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. “Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: “Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.