St. Michael the Archangel Roman Catholic Parish in Lyndhurst, New Jersey

Parafia Rzymskokatolicka  Św. Michała Archanioła w Lyndhurst, New Jersey

READINGS / CZYTANIA

READINGS IN ENGLISH

 

 • Thursday of the Seventh Week in Ordinary Time

  Reading 1 Jas 5:1-6

  Come now, you rich, weep and wail over your impending miseries.
  Your wealth has rotted away, your clothes have become moth-eaten,
  your gold and silver have corroded,
  and that corrosion will be a testimony against you;
  it will devour your flesh like a fire.
  You have stored up treasure for the last days.
  Behold, the wages you withheld from the workers
  who harvested your fields are crying aloud;
  and the cries of the harvesters
  have reached the ears of the Lord of hosts.
  You have lived on earth in luxury and pleasure;
  you have fattened your hearts for the day of slaughter.
  You have condemned;
  you have murdered the righteous one;
  he offers you no resistance.

  Responsorial Psalm Ps 49:14-15ab, 15cd-16, 17-18, 19-20

  R. (Matthew 5:3) Blessed are the poor in spirit; the Kingdom of heaven is theirs!
  This is the way of those whose trust is folly,
  the end of those contented with their lot:
  Like sheep they are herded into the nether world;
  death is their shepherd and the upright rule over them.
  R. Blessed are the poor in spirit; the Kingdom of heaven is theirs!
  Quickly their form is consumed;
  the nether world is their palace.
  But God will redeem me
  from the power of the nether world by receiving me.
  R. Blessed are the poor in spirit; the Kingdom of heaven is theirs!
  Fear not when a man grows rich,
  when the wealth of his house becomes great,
  For when he dies, he shall take none of it;
  his wealth shall not follow him down.
  R. Blessed are the poor in spirit; the Kingdom of heaven is theirs!
  Though in his lifetime he counted himself blessed,
  “They will praise you for doing well for yourself,”
  He shall join the circle of his forebears
  who shall never more see light.
  R. Blessed are the poor in spirit; the Kingdom of heaven is theirs!

  Alleluia See 1 Thes 2:13

  R. Alleluia, alleluia.
  Receive the word of God, not as the word of men,
  but as it truly is, the word of God.
  R. Alleluia, alleluia.

  Gospel Mk 9:41-50

  Jesus said to his disciples:
  “Anyone who gives you a cup of water to drink
  because you belong to Christ,
  amen, I say to you, will surely not lose his reward.

  “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin,
  it would be better for him if a great millstone
  were put around his neck
  and he were thrown into the sea.
  If your hand causes you to sin, cut it off.
  It is better for you to enter into life maimed
  than with two hands to go into Gehenna,
  into the unquenchable fire.
  And if your foot causes you to sin, cut if off.
  It is better for you to enter into life crippled
  than with two feet to be thrown into Gehenna.
  And if your eye causes you to sin, pluck it out.
  Better for you to enter into the Kingdom of God with one eye
  than with two eyes to be thrown into Gehenna,
  where their worm does not die, and the fire is not quenched.

  “Everyone will be salted with fire.
  Salt is good, but if salt becomes insipid,
  with what will you restore its flavor?
  Keep salt in yourselves and you will have peace with one another.”
  – – –
  Lectionary for Mass for Use in the Dioceses of the United States, second typical edition, Copyright © 2001, 1998, 1997, 1986, 1970 Confraternity of Christian Doctrine; Psalm refrain © 1968, 1981, 1997, International Committee on English in the Liturgy, Inc. All rights reserved. Neither this work nor any part of it may be reproduced, distributed, performed or displayed in any medium, including electronic or digital, without permission in writing from the copyright owner.

CZYTANIA PO POLSKU

 

 • Czytania na piątek, 25 maja 2018

  Dzień powszedni – wspomnienie dowolne św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła

  (Jk 5, 9-12)
  Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze “tak” niech będzie “tak”, a “nie” niech będzie “nie”, abyście nie podpadli pod sąd.

  (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12)

  Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

  Błogosław, duszo moja, Pana,
  i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
  Błogosław, duszo moja, Pana
  i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

  On odpuszcza wszystkie twoje winy
  i leczy wszystkie choroby.
  On twoje życie ratuje od zguby,
  obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

  Miłosierny jest Pan i łaskawy,
  nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
  Nie zapamiętuje się w sporze,
  nie płonie gniewem na wieki.

  Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
  tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
  Jak odległy jest wschód od zachodu,
  tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

  (J 17, 17ba)
  Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.

  (Mk 10, 1-12)
  Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: “Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: “Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: “Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: “Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.