St. Michael the Archangel RC Church in Lyndhurst, NJ

Parafia Św. Michała Archanioła w Lyndhurst, NJ

 

Stations of the Cross in English - Fridays after the 12pm Mass

Droga Krzyżowa po polsku - w piątki po wieczornej Mszy św. o 19:00 (7pm)

CHILDREN & YOUTH MINISTRIES / DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

RELIGIOUS EDUCATION (CCD) / KATECHEZA (CCD)

CCD Classes are conducted in English on Sundays beginning with the 9am Mass.

Lekcje Religii są u nas prowadzone po angielsku w niedziele i zaczynają się Mszą św. o 9:00.

YOUTH GROUP / GRUPA MŁODZIEŻOWA

AS OF DECEMBER 2016 – THE YOUTH GROUP SUSPENDED ITS ACTIVITIES TEMPORARILY
W GRUDNIU 2016 R. GRUPA MŁODZIEŻOWA TYMCZASOWO ZAWIESIŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

English language St. Michael’s Youth Group meetings are on every other Wednesday during the Academic Year at 7:30pm.

At our meetings we use the EDGE Program by LifeTeen.

Spotkania Grupy Młodzieżowej Św. Michała Archanioła są w co drugą środę o 19:30. Spotkania są prowadzone w języku angielskim.

Na naszych spotkaniach posługujemy się programem EDGE z LifeTeen.