St. Michael the Archangel Roman Catholic Parish in Lyndhurst, New Jersey

Parafia Rzymskokatolicka  Św. Michała Archanioła w Lyndhurst, New Jersey

ANGEL ACADEMY

Angel Academy offers a diverse and rich curriculum with an emphasis on reading readiness, math, art, gross motor and fine motor skills. Other areas of learning include music, computers, library, science and social studies. In addition, learning centers enable the children to foster creativity, self-confidence and a positive self-image.

The Angel Academy staff works in conjunction with the parents to ensure a successful early childhood learning experience for the children.
Mrs. Roberta Pocius, Director (201) 939-0350


Angel Academy oferuje zróżnicowany i bogaty program z naciskiem położonym na czytanie, matematykę, sztukę oraz wychowanie fizyczne. Ponadto proponuje zajęcia z muzyki, obsługi komputerów, czytelnictwa, nauk przyrodniczych i społecznych. Ponadto wspiera uzdalnianie dzieci do kreatywności, pewności siebie i dobrego obrazu siebie.

Zespół wychowawców Akademii współpracuje z rodzicami nad zapewnieniem doświadczenia nauki u najmłodszych dzieci.
P. Roberta Pocius, Dyrektor (201) 939-0350