St. Michael the Archangel Roman Catholic Parish in Lyndhurst, New Jersey

Parafia Rzymskokatolicka  Św. Michała Archanioła w Lyndhurst, New Jersey

LITURGICAL AND MUSIC MINISTRIES / POSŁUGI LITURGICZNE I MUZYCZNE

LECTORS / LEKTORZY

The Lectors proclaim the Word of God by reading the Scriptural Readings, Intercessions and Announcements during the Holy Mass. They are being scheduled for particular-Mass duties.

Lektorzy głoszą słowo Boże przez czytanie fragmentów Pisma Świętego, odczytują Modlitwę Wiernych i Ogłoszenia w czasie Mszy Świętej. Są wyznaczani na poszczególne Msze Święte.

EXTRAORDINARY MINISTERS OF HOLY COMMUNION / NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Extraordinary Ministers of Holy Communion help occasionally during the distribution of the Body of Christ. They take Communion to the sick and homebound, as well.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej pomagają czasami w rozdzielaniu Ciała Pańskiego. Zanoszą również Komunię Świętą do chorych w ich domach.

ST. MICHAEL'S ENGLISH LANGUAGE CHOIR / CHÓR ANGIELSKOJĘZYCZNY PW. ŚW. MICHAŁA

Our Choir performs at certain English-language Masses as well as on some solemn occasions.

Chór śpiewa na niektórych Mszach św. w języku angielskim oraz z okazji świąt.

ST. CECILIA'S POLISH-LANGUAGE CHOIR / CHÓR POLSKOJĘZYCZNY PW. ŚW. CECYLII

Choir sings Polish church songs on Sundays at 10:15AM Mass.

Chór śpiewa polskie pieśni kościelne w niedziele w czasie Mszy św. o 10:15.

NAME OF JESUS PRAISE MINISTRY / DIAKONIA UWIELBIENIA IMIENIA JEZUS

Band sings Polish church songs at Sunday Masses as well as at various charismatic services.

Zespół śpiewa polskie pieśni w niedziele w czasie Mszy św. oraz w czasie różnych nabożeństw i spotkań charyzmatycznych.

PRAYER GROUPS / GRUPY MODLITEWNE

ENGLISH ROSARY SOCIETY / ANGIELSKOJĘZYCZNE BRACTWO RÓŻAŃCOWE

The English-Language Rosary Society members lead the Prayer every weekday morning before the 7am Mass.

Członkowie angielskojęzycznego Bractwa Różańcowego prowadzą modlitwę różańcową w dni powszednie przed Mszą św. o 7:00.

PADRE PIO PRAYER GROUP

The Prayer Group meets on every 3rd Monday of each month at 6:45 PM before the Novena in Church.

Grupa Modlitewna Ojca Pio spotyka się w każdy 3 poniedziałek miesiąca o 18:45.

POLISH-LANGUAGE LIVING ROSARY - POLSKOJĘZYCZNY ŻYWY RÓŻANIEC

Polish-language Living Rosary Society meets every month on scheduled Sunday. Each of the Members of the Society says one decade of the Rosary every day for the intentions of the Holy Father and for the Missions.

Bractwo Żywego Różańca spotyka się raz na miesiąc w niedzielę. Każdy z członków Bractwa odmawia jedną tajemnicę różańcową na dzień w intencjach Ojca Świętego oraz za misje.

FAITH FORMATION OF ADULTS / FORMACJA RELIGIJNA DOROSŁYCH

BIBLE STUDY / STUDIUM BIBLIJNE (Ang)

The English-Language Bible Study takes place every Saturday after the 7:30am Mass.

Angielskojęzyczne Studium Biblijne ma miejsce w każdą sobotę po Mszy św. o 7:30.

POLISH-LANGUAGE LECTIO DIVINA - POLSKOJĘZYCZNE LECTIO DIVINA

Polish-language Lectio Divina takes place on Thursdays in Lent at 7:00pm.

Polskojęzyczne Lectio Divina ma miejsce w czwartki Wielkiego Postu o 19:00.