St. Michael the Archangel Roman Catholic Parish in Lyndhurst, New Jersey

Parafia Rzymskokatolicka  Św. Michała Archanioła w Lyndhurst, New Jersey

PARISH LOGO / LOGO PARAFII

The main purpose of the logo is to demonstrate all St Micheal The Archangel attributes in consistent and consolidated manner, emphasizing his power and greatness. Style, shape and typography of the logo refers to classical and stately approach, putting main focus on the meaning itself.
Looking on particular elements, sword in the background tells us that St Michael The Archangel is fighting back the evil using his strength given by God, shield demonstrates his protection for us in the battle the we have to take every day. On the sides of the shield we can find cross and libra. Cross obviously refers to Jesus Christ and his salvation to human kind given by his passion, also literally demonstrates St Micheal The Archangel’s mission given by God to protect us from evil. Libra shows his dedication to justice and right judgements.
Everything is consolidated by ribbon with Parish’s name which means that all of his attributes, powers and strengths are commemorated in the glory of our God, Jesus Christ under our Parish’s roof.
Zasadniczym celem naszego logo jest ukazanie wszystkich atrybutów Świętego Michała Archanioła w sposób spójny i jednolity, przy uwypukleniu jego mocy i wspaniałości. Styl, kształt i typografia logo wyraża klasyczne i stonowane podejście, przy jednoczesnym akcencie na samo znaczenie.
Patrząc na poszczególne elementy: miecz w tle mówi nam, że Św. Michał Archanioł zwalcza zło używając mocy danej przez Boga, tarcza ukazuje jego obronę nas w walce, którą mamy toczyć każdego dnia. Na obu połowach tarczy możemy odnaleźć krzyż oraz wagę. Krzyż, oczywiście, odnosi się do Jezusa Chrystusa i Jego Zbawienia rodzaju ludzkiego przez Jego Mękę ale też ukazuje dosłownie misję Św. Michała Archanioła danę przez Boga, aby bronił nas od zła. Waga ukazuje jego poświęcenie się na rzecz sprawiedliwości i sprawiedliwych osądów.
Wszystko zaś jest połączone wstęgą z tytułem Parafii, co z kolei oznacza, że wszystkie atrybuty Archanioła, jego moc i siła są urzeczywistnione w Chwale Boga, Jezusa Chrystusa w naszej Parafii.