Godparent Certificate Requirements

 1. Must be a registered and active parishioner here (by the way: once new household is established – must be registered as a parishioner separate from the parents)
 2. Must be at least 16 years old
 3. Must be fully initiated in the Roman Catholic Church (must be confirmed and able to receive Communion and absolution)
 4. Cannot be a parent of the child to be baptized
 5. Must live in a way that reflects the role of a godparent which one is assuming
 6. If married, must be married in the Catholic Church or had a dispensation to get married outside the Catholic Church. Cannot be cohabitating unless married.

Wymagania do wydania Świadectwa dla chrzestnego/chrzestnej

 1. Musi być zarejestrowany(a) i “aktywny” w parafii (dodatkowo: jeśli założył(a) swoje własne domostwo – musi być zarejestrowany(a) oddzielnie od rodziców)
 2. Musi mieć co najmniej 16 lat
 3. Musi być w pełni inicjowany(a) w Kościele Rzymskokatolickim (po bierzmowaniu i móc przyjmować Komunię św. i rozgrzeszenie)
 4. Nie może być rodzicem dziecka, które ma być ochrzczone
 5. Musi żyć w sposób odpowiadający roli, jaką ma objąć
 6. Jeśli po ślubie – musi to być ślub kościelny albo mieć dyspensę, żeby wziąć ślub poza kościołem. Nie może też żyć w tzw. wolnym związku.