Baptisms / Chrzty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Infant and Child (up to 6 years old) Baptisms

 1. PARENT(S) will call the Parish Office PRIOR to the booking of a venue, and they will be asked to:
  – Provide with ALL names: of your child, the parents and the godparents
  – Provide all other information, when requested by our staff representative
  – Provide a phone number (cell phone, preferably) which will make our staff members easy to reach the parents, if absolutely necessary
 2. Parents will make sure, they have chosen the GODPARENTS, who are suitable for their role:
  – Candidates, who ARE CURRENTLY registered members of St. Michael’s and as such are in good standing will be admitted based on their practice of faith (e.g. Mass attendance and other requirements listed by the Canon Law in CC: 872-875 (eg. they need to be chosen by the parents of a child, they must be confirmed, must be able to receive Sacrament of Eucharist in Communion, they should be living according to the Church’s teaching, etc.); Parishioners, who are candidates, if they have established their own households must be registered here under their own name
  – Candidates, who are registered at another parish must present a recent GODPARENT/SPONSOR CERTIFICATE from their parish up to two (2) weeks before Baptism
  – Candidates, who are not registered at any Roman Catholic parish or those, who cannot present a Godparent/Sponsor Certificate will not be considered for the role of godparents
 3. Parents will attend a preparation class at the St. Michael’s parish if they have never attended such class; if they did – the class will not be necessary
 4. All paperwork must be finalized 2 weeks before Baptism
 5. On the day of Baptism, all will gather in the church for the ceremony a few minutes before the scheduled ceremony.
 6. Photos/videos are allowed during the ceremony and for a short time after the ceremony.
 7. We are celebrating baptisms in English (on Sundays at 12:30 pm) and in Polish (on Sundays at 1 pm). We do not usually practice Baptisms on other days or during Mass.

Chrzty Dzieci (do 6 roku życia)

 1. RODZIC(E) zgłoszą się do biura parafialnego ZANIM ustalą miejsce w sali bankietowej. Rodzice w czasie rozmowy z biurem parafialnym:
  – podadzą WSZYSTKIE imiona dziecka oraz Rodziców i Chrzestnych
  – podadzą informacje, o które poprosi osoba w biurze parafialnym
  – podadzą numer telefonu KOMÓRKOWEGO, na który będzie można się łatwo dodzwonić do jednego z Rodziców w razie nadzwyczajnej potrzeby
 2. Rodzice postarają się WYBRAĆ takich chrzestnych, którzy spełnią wymagania:
  – Jeśli kandydaci na chrzestnych SĄ zarejestrowani w NASZEJ parafii (św. Michała): to będą musieli wykazać się praktykowaniem wiary (m.in. chodzenie na Mszę św.) oraz spełnić warunki określone w prawie kanonicznym (kanony 872-875, czyli m.in. mają być wyznaczeni przez rodziców, mają być po Bierzmowaniu, powinni być w stanie przyjmować Komunię św., mają żyć zgodnie z nauką Kościoła, itd.)
  – Jeśli kandydaci na chrzestnych SĄ zapisani do innej Parafii – z tamtej parafii muszą dostarczyć obowiązkowo Świadectwo Chrzestnego (Godparent/Sponsor Certificate) najpóźniej na 2 tygodnie przed Chrztem
  – Jeśli kandydaci nie są zapisani do żadnej parafii, bądź nie są w stanie przedstawić ważnego zaświadczenia do bycia chrzestnymi – nie będą dopuszczeni do roli chrzestnych
 3. Rodzice wezmą udział w jednym przygotowaniu przedchrzcielnym, jeśli już wcześniej nie brali w czymś takim udziału przy chrztach ich starszych dzieci
 4. Cała dokumentacja musi być zakończona najpóźniej 2 tygodnie przed Chrztem
 5. W dniu Chrztu wszyscy zgromadzą się w kościele na parę minut przed rozpoczęciem ceremonii
 6. W czasie ceremonii można robić zdjęcia i filmować. Po ceremonii można to zrobić jeszcze przez parę minut.
 7. Chrzty po angielsku sprawujemy zwykle w niedziele o 12:30, a po polsku w niedziele o 13:00. Zasadniczo nie sprawujemy Chrztów w inne dni (także w soboty) oraz w czasie Mszy św.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.