Marriage Preparation Process

 1. Candidates will contact the St. Michael’s Church 1 (one) year prior to their desired date of the wedding and they will schedule an appointment with a priest, who will prepare them for sacramental marriage
 2. At the first meeting with a priest they will discuss:
  – the date and time of Nuptial Mass/Ceremony
  – the process itself (on the Parish level and on the Archdiocesan level)
  – potential procedural requirements depending on their current and historical life circumstances
  – the rehearsal and the Mass/ceremony itself
  – their requests (music, readings, church decorations etc.)
  – other things that are related to their future Nuptial Mass/Ceremony
 3. They will obtain their current Baptismal certificates (for nuptial purposes), Confirmation certificates
 4. They will attend mandatory (and optional) “classes” required by the Archdiocese of Newark
 5. They will do the FOCCUS survey (2nd meeting with a priest)
 6. They will meet their parish priest again and discuss their experience from the “classes”; to the 3rd meeting they will bring the remaining required documents
 7. At the appointed time they will gather together for the rehearsal to which they will bring the (Re)Marriage License obtained from a Registrar’s Office (that will be determined at the meetings with the priest)
 8. On the day of the Wedding, they will gather together and celebrate the beginning of their life together.
 9. We can accommodate Nuptial Masses / Ceremonies in English or in Polish. Other language accommodations are possible, but need to be discussed with the Parish priest.
 10. All other requests/wishes should be discussed with the St. Michael’s Parish priest.
 11. International / Out-of-Archdiocese / Out-of-Parish weddings need to be discussed with a priest

Proces przygotowania do Ślubu

 1. Kandydaci zgłoszą się do parafii św. Michała na rok przed planowaną datą ślubu oraz zaaranżują spotkanie z księdzem.
 2. W czasie pierwszego spotkania ksiądz przedyskutuje z nimi:
  – datę i czas Mszy św./Ceremonii ślubnej
  – sam proces przygotowania do Ślubu
  – możliwe dodatkowe kroki proceduralne zależne od historii/aktualnej sytuacji życiowej narzeczonych
  – próbę oraz samą Mszę/Ceremonię
  – ich prośby i życzenia w odniesieniu do Mszy/Ceremonii
  – inne sprawy w odniesieniu do Mszy/Ceremonii
 3. W międzyczasie narzeczeni zdobędą aktualne świadectwa chrztu (do małżeństwa!) oraz bierzmowania
 4. Wezmą udział w obowiązkowych (i opcjonalnych) sesjach przygotowawczych wymaganych przez Archidiecezję Newark
 5. Wypełnią kwestionariusz “FOCCUS” (2 spotkanie z księdzem)
 6. Po jakimś czasie znowu spotkają się z księdzem (3 spotkanie) i przedyskutują m.in. ich doświadczenie po sesjach; na to spotkanie (najpóźniej!) przyniosą zaległe dokumenty
 7. W wyznaczonym czasie przyjdą na próbę oraz przyniosą tzw. licencję (którą wcześniej uzyskają z Registrar’s Office), co wcześniej będzie omówione z księdzem
 8. W dniu ślubu zbiorą się w kościele i będą świętować początek ich życia razem
 9. Możemy sprawować Śluby po polsku lub angielsku. Śluby w innych językach muszą być omówione z księdzem.
 10. Podobnie wszelkie inne sprawy w odniesieniu do Mszy św./Ceremonii ślubnej powinny być omówione z księdzem
 11. Śluby “międzynarodowe”/Poza diecezją/Poza parafią również należy omówić z księdzem