Ministries and Groups in English:

 • Morning Rosary (Every day before the morning Mass)
 • Rosary Society – 2nd Mondays of each month (Except July and August) – meetings in the Rectory Meeting Room
 • Holy Name Society – 2nd Thursdays of each month (Except July and August) – meetings in the Rectory Meeting Room
 • Food Pantry – Food Pantry working on Wednesdays between 10am and 12pm (meetings of the Pantry’s personnel are scheduled internally for the core group of volunteers)
 • Parish Choir – it enriches our 11:30am Mass with beautiful singing and meets once a week to rehearse
 • Altar Servers – they serve at Masses and have monthly meetings
 • CCD (Religious Education) – starts every Sunday at 9am Mass and is continued until 11am in the School building

Duszpasterstwa i Spotkania po polsku:

 • Domowy Kościół – spotkania ustalane w Kręgu DK
 • Żywy Różaniec – spotkania wg ustalonego harmonogramu ogłaszanego w kościele
 • Diakonia Uwielbienia Imienia Jezus – grupa w trakcie reorganizacji
 • Chór polskojęzyczny – ubogaca śpiewem Msze św. w niedziele o 10:15 i ma próby raz w tygodniu (ustalane wewnętrznie)
 • Schola Dziecięca – grupa w trakcie organizacji
 • Spotkania Formacyjno-Dyskusyjne – w czwartki wieczorem wg ogłoszeń w Biuletynie