Ministries and Groups in English:

 • Morning Rosary (Every day before the morning Mass
 • Food Pantry – Food Pantry working on Wednesdays between 10am and 12pm . The Pantry is now located in the school building. Please enter through the side door facing the parking lot (meetings of the Pantry’s personnel are scheduled internally for the core group of volunteers)
 • Parish Choir – it enriches our 11:30am Mass with beautiful singing and meets once a week to rehearse
 • Altar Servers – they serve at Masses and have monthly meetings
 • CCD (Religious Education) – starts every Sunday at 9am Mass and is continued until 11am in the School building

Duszpasterstwa i Spotkania po polsku:

 • Domowy Kościół – spotkania ustalane w Kręgu DK
 • Żywy Różaniec – spotkania wg ustalonego harmonogramu ogłaszanego w kościele
 • Diakonia Uwielbienia Imienia Jezus – grupa w trakcie reorganizacji
 • Chór polskojęzyczny – ubogaca śpiewem Msze św. w niedziele o 10:15 i ma próby raz w tygodniu (ustalane wewnętrznie)
 • Schola Dziecięca – grupa w trakcie organizacji
 • Spotkania Formacyjno-Dyskusyjne – w czwartki wieczorem wg ogłoszeń w Biuletynie