Mass Times / Rozkład Mszy św.:

 • Monday – 7am (English), 12pm (English)
 • Tuesday – 7am (English), 12pm (English)
 • Wednesday – 7am (English), 12pm (English)
 • Thursday – 7am (English), 12pm (English)
 • Friday – 7am (English), 12pm (English)
 • Saturday – 7:30am (English), 5pm (English Vigil Mass)
 • Sunday – 7:30am (English), 9am (English), 10:15am (po polsku), 11:30am (English)

Special Masses / Msze św. specjalne:

 • Msze św. w pierwszy piątek: 7:00pm (w Poście i w czasie, gdy nie ma zajęć w Polskiej Szkole), 7:30pm (gdy są zajęcia w Polskiej Szkole)
 • Holy Days Masses – consult the Bulletin / Msze świąteczne – wg porządku w Biuletynie

Devotions / Nabożeństwa:

 • Miraculous Medal Novena (English) – Mondays at 7pm
 • Nabożeństwa Fatimskie – 13 dnia miesiąca od maja do października (godziny wg biuletynu)
 • Stations of the Cross in English – on Fridays of Lent after the 12pm Mass.
 • Droga Krzyżowa po polsku – po Mszy św. wieczorej w piątki Wielkiego Postu – porządek wg Biuletynu.

Confessions / Spowiedzi:

In our church we offer confessions before every Mass and on Saturdays between 4pm and 4:50pm. 

W naszym kościele spowiedzi słuchamy przed każdą Mszą św. i w soboty od 4pm do 4:50pm.